lpl菠菜时间盘

Aktualizace 17. dubna: Kontaktn v?uka je nad le zru?ena do 15. kv tna, zkou?kov obdob potrv do 30. z ? . P?e?t te si nov mimo? dn opat?en rektora a nep?ehl dn te rozhodnut rektora o zvl ?tn ch pravidlech studia v jarn m semestru 2020, kter upravuj nap? klad pohyb student? posledn ch ro?n k? po univerzit nebo distan?n zkou?en .

Zjistit více

lpl菠菜时间盘

 • Studium si nastav te podle sebe
 • ?ekaj na v s modern prostory a ?pi?kov vybaven 
 • Brno je nejv t? studentsk m sto v ?esku

Mám zájem